Bruis 2024

vrijdag 15 maart 2024

Een statement vanuit Muziekgieterij, de organisatie achter Bruis:

Na 2024 ‘bruist’ het niet meer in de binnentuin bij Muziekgieterij tijdens het eerste weekend van september, van oudsher hét startmoment van het nieuwe club- en cultuurseizoen in Maastricht.
Stijgende kosten, het omvormen van een gratis festival naar een betaald festival in combinatie met het wegvallen van structurele subsidie vanaf 2025 voor festival Bruis, maakt het voor ons noodzakelijk te stoppen met het festival.

Bruis startte in 2007, in samenwerking met de gemeente Maastricht, toen nog als eendagsfestival, gratis toegankelijk, op de markt in de Limburgse hoofdstad. Gezien de locatie en de aard van het festival, geschikt voor de gehele familie, zorgde het succes van Bruis voor een uitbreiding naar twee dagen en later zelfs naar drie dagen. De toegenomen bezoekersaantallen tijdens het festivalweekend dreven ons als organisatie ertoe om verschillende keren het festival te verplaatsen. Zo vond Bruis plaats op het terrein De Koompe naast het politiebureau en later op de Stadsweide in combinatie met Het Parcours, gelegen aan de rand van het Sphinxkwartier.

Ondanks de toegenomen stroom aan bezoekers en de grootte van het festival, groeide de gemeentelijke financiële bijdrage niet mee sinds de start in 2007. Andere kosten namen echter wel toe, evenals de bijkomende risico’s die een groeiend festival kent. Zodoende werd er een slechtweergarantie afgegeven aan Stichting Bruis Maastricht om de continuïteit van het festival te waarborgen. Na het wegvallen van deze garantie – die de gemeente uitkeerde ten gevolge van de verregende 2016-editie – werden de financiële risico’s voor de stichting te groot om een gratis festival alleen te dragen en moest er naar een nieuwe opzet gezocht worden. Na een onderbreking in 2017 werd in 2018 Bruis geïntegreerd in Stichting Muziekgieterij en vond er een doorstart plaats die inzette op samenwerking met andere cultuurinstanties van Maastricht. De succesvolle kruisbestuiving met Het Parcours in 2019 smaakte naar meer. Een verdere samenwerking werd onderzocht en bepleit maar kreeg helaas geen vervolg.

Na de onderbreking door de coronapandemie, waarin wél in 2020 een innovatief livestream-alternatief werd geboden, landde Bruis in 2021 op het Richie Backfireplein. Vanwege de beperkte capaciteit aldaar moest Bruis getransformeerd worden naar een betaald popfestival om de risico’s en kosten te dekken. Een moeilijke klus, maar als organisatie wilden we het festival graag laten doorgaan en behouden voor de stad. Ondanks de uitdaging die deze keuze met zich meebracht.

Vanwege de nieuwe subsidiestructuur, met bijbehorende subsidieplafonds, is een financiële bijdrage onzeker geworden waardoor festival Bruis onhaalbaar wordt. Ook onze droom om festival Bruis vanaf 2025 te laten versmelten met festival MAAS!, en zo samen met partners Cultura Mosae, Toneelgroep Maastricht en Cultuur in Maastricht een breed toegankelijk gratis cultuurfestival te organiseren op de Stadsweide, is niet meer realistisch nu ook Cultura Mosae ophoudt te bestaan. Festival MAAS! gaat om die reden dit jaar niet door.

Met veel pijn in het hart is daarom besloten om na 17 jaar te stoppen met het festival dat ooit samen met de gemeente werd bedacht om Maastricht een andere kijk op cultuur te geven.

We hopen dat we jullie mogen verwelkomen tijdens de allerlaatste editie van Bruis, in het weekend van 30 augustus tot en met 1 september dit jaar.