Crackups

CRACKUPS is een band van extremen: waanzinnig snel, strak, ongemeen luid, maar met een scherp gevoel voor melodie en oor voor detail. Eerste langspeler ‘Animals On Acid’ (2011) verwierf snel een cultstatus, nog versterkt door het feit dat de band niet veel later voor onbepaalde tijd de pauzeknop indrukte.