donderdag 30 maart 2023

Aanwijzingen

De aanwijzingen van het personeel en de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Nederlandse wetgeving

Op Bruis Maastricht is de Nederlandse wetgeving van kracht.

Legitimatie

Alle festivalbezoekers dienen zich te legitimeren als daar expliciet om wordt gevraagd.

Corona

Alle festivalbezoekers dienen, indien dit vanwege Corona-maatregelen noodzakelijk is, een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs te overleggen conform de geldende regels.

Fouilleren

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.

Verboden

 • Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en/of naar buiten mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het festivalterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. (Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op).
 • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

Alcohol/Drugs

 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten.
 • Op Bruis Maastricht zijn drugs verboden.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen.
 • Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Normen – Waarden

 • Op Bruis Maastricht gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden.
 • Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Ook zal eventuele schade op u verhaald worden.

Wapens

 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
 • Bij constatering van wapenbezit zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van een misdrijf wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

Aansprakelijkheid

 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. | De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.
 • Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
 • Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Privacy

 • Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Eenieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaal verbod aangezegd van één of meerdere jaren.